نوآورانه و قابل اعتماد

با سالها تجربه در زمینه تولید
page_banner

ویدیو

دستگاه کاغذ سازی دستمال کاغذی 1/4 برابر

فیلم های

فیلم های

تست دستگاه دستمال کاغذی 1/6 برابر

دستگاه دستمال کاغذی 1/8 برابر

خط تولید دستگاه چرخاندن دستمال توالت اتوماتیک

خط تولید دستمال کاغذی صورت اتوماتیک

دستگاه ساخت سینی تخم مرغ 1*4